Národní muzeum v Praze

| Únor 27, 2015

Pokud holdujete rozsáhlým výstavám, muzejním sbírkám a máte rádi procházení mezi jednotlivými historickými exponáty, které Vám vyprávějí historii českého národa, rozhodně byste měli věnovat nějaký ten čas návštěvě nejdůležitějšího českého muzea, Národního muzea v Praze.

Muzeum bylo založeno v roce 1818 a jeho původní zaměření se týkalo vědy a sbírkových oborů. V současné době se pod pojmem Národní muzeum nemíní pouze známá muzejní budova na horním konci Václavského náměstí, ale celá muzejní instituce, pod kterou spadá řada budov nejen v hlavním městě, ale v celé České republice. Výše zmíněná budova na Václavském náměstí je v současnosti předmětem rozsáhlé rekonstrukce, která by měla být slavnostně dokončena a znovuotevřena roku 2018 při příležitosti dvousetletého výročí.

narodni muzeum hlavni budova 9a2 300x210 Národní muzeum v Praze

Historie

Původní název v době založení zněl Vlastenecké muzeum v Čechách, které bylo změněno roku 1848 na název České muzeum. Od roku 1854 až do roku 1919 neslo muzeum název Museum království Českého. Předtím, než byla postavena známá novorenesanční stavba na Václavském náměstí, sídlilo muzeum ve Šternberském paláci nacházejícím se na Hradčanech a následně v Nostickém paláci. Součástí muzejní instituce byla například Matice česká, jejímž cílem bylo publikování děl v českém jazyce, další částí byl Archeologický sbor.

narodni muzeum 1 300x199 Národní muzeum v Praze

Rekonstrukce

Rekonstrukce byla zahájena v roce 2011 a dle plánů by měla skončit roku 2017. Po tuto dobu je hlavní muzejní budova bohužel turistickým návštěvám uzavřena. Rekonstrukce se kromě komplexní opravy exteriéru a interiéru budovy zaměřuje také na celkové zastřešení venkovní části, rovněž by mělo dojít k zpřístupnění vyhlídkové kupole a konstrukci propojovací chodby vedoucí do budovy někdejšího Federálního shromáždění. Na budoucí dvojnásobně velké ploše jsou rovněž plánovány řady nových expozic. Celková cena rekonstrukce se dle odhadů vyšplhá na úctyhodných 4,5 miliardy korun.

narodni muzeum hlavni budova b46 300x199 Národní muzeum v Praze

 


Kategorie: Muzea a expozice

Komentáře nejsou povoleny.

shared on wplocker.com