Hora Zebín

| Březen 9, 2015 | odpověď

Tento neovulkanický kopec kuželovitého tvaru měří 399 metrů a nachází se v Jičínské kotlině ve vzdálenosti přibližně půl kilometru na západ od obce Valdice. Na samotném vrcholu hory naleznete zajímavou barokní kapli svaté Máří Magdaleny, která byla postavena roku 1700.

Kaple na vrcholu kopce se datuje do doby zdejšího působení kartuziánského řádu svatého Bruna. Kaple si postupem času prošla poměrně zajímavou historií, v roce 1968 byla například vybrána jako stanoviště pro sovětskou vysílačku. Sovětští vojáci začali později kapli také používat jako svůj terč při tréninku střelby. Teprve roku 2004 se kaple dočkala celkové rekonstrukce poté, co se městu Jičín podařilo sehnat potřebné finanční prostředky. Roku 2006 byla také do interiéru kaple přidána socha svaté Marie Magdalské. Z původních interiérových dekorací se dochoval pouze barokní obraz svaté Magdalény, který můžete v současné době obdivovat v jičínském muzeu. Kaple byla 22. července roku 2006 znovu vysvěcena a v současnosti spadá do majetku města Jičína.

zebin 012 300x246 Hora Zebín

Kromě kaple je oblast Zebína zajímavá také výskytem vzácné fauny a flory. V současnosti je možné na určitých místech kopce nalézt řadu druhů vyšších rostlin, ze nichž se tři druhy nacházejí na Červeném seznamu ohrožených rostlin. Stejně tak se v oblasti kopce vyskytuje 47 druhů obratlovců. Roku 1942 zde byl poprvé pozorován teplomilný mravenec Tapinoma erraticum. Právě místní výskyt vzácných rostlin a živočichů zapříčinil vyhlášení místa Národní přírodní památkou.

RR CR CR zebin 3 300x200 Hora Zebín

Na Zebín můžete vystoupat nenáročnou procházkou při cestování do oblasti Českého ráje nebo návštěvě města Jičín. Jičín je také místem, které doporučujeme s návštěvou Zebína zkombinovat. Mezi nejzajímavější místa ve městě patří například známá Valdštejnská lodžie.

zebín ze startu 300x214 Hora Zebín

 

 


Kategorie: České hory, Zajimavá místa

Napsat komentář

shared on wplocker.com