Maiselova synagoga v Praze

| Březen 9, 2015 | odpověď

Tuto skvostnou trojlodní renesanční synagogu nechal v letech 1590 – 1592 vystavět Mordechai Maisel. Dnes se expozice skládá z Dějin Židů v Čechách a na Moravě od 10. do 18. století.

 

Počátky synagogy

Maiselova synagoga se nachází na Židovském městě Pražském. Postavit jej nechal zámožný primas Maisel, po kterém se synagoga i jmenuje. Původní úmysl byl ten, že bude sloužit jenom soukromým účelům Maisela a jeho rodiny. Roku 1689 ji však zachvátil ničivý požár a zničeno bylo téměř všechno. Poté se v letech 1893 – 1905 opravila do stylu barokního slohu.

 Maiselova synagoga v Praze

Za 2. světové války sem nacisté shromáždili přes 6 000 uměleckých předmětů, ze kterých chtěli v Praze založit tzv. protižidovské muzeum. Sbírka však roku 1950 připadla Židovskému muzeu. V současnosti zde můžete spatřit nesčetné množství listin a dokumentů. Za zmínku určitě stojí také české denáry z 10. a 11. století, o kterých je velmi pravděpodobné, že se na jejich ražbě podíleli židovští mincmistři. Dále zde jsou vystaveny předměty z pozůstalosti Morslechaje Maisela a vzácné roucho v trenzové vitríně.

 Maiselova synagoga v Praze

V roce 2015 sice Maiselova synagoga prochází rekonstrukcí, jejíž účelem je vrátit její vzhled do roku 1905. Nejen, že se změní veškerá funkce synagogy, ale také se tu budou konat nejrůznější kulturní akce. Zavítat sem můžete již v dubnu, kdy by měla být oprava již zcela hotová.

Na co se můžete v nové synagoze těšit?

Před rekonstrukcí byla celá prostora synagogy monochromně bílá. Návštěvníci se tedy mohou těšit na pestrost barev. Změny se dočkají i některé expozice, které budou koncipovány v bočních lodích. K dispozici bude i dotyková obrazovka, která zachycuje průlet uličkami Židovského města z 1. poloviny 19. století.


Kategorie: Jednodenní výlety

Napsat komentář

shared on wplocker.com