Zřícenina Zásadka

| Březen 9, 2015 | odpověď

Historie zámku Zásadka sahá až do čtrnáctého století, kdy byla původní tvrz postavena na levém břehu Jizery poblíže jejího soutoku s Mohelkou. Dnes už pouze zřícenina zámku se nachází u vesničky Sychrov nedaleko Mnichova Hradiště a je chráněna jako jedna z kulturních památek České republiky.

Hradní tvrz byla založena pravděpodobně rytířem Ješkem Ocasem ze Zásadky. První písemná zmínka o tvrzi se objevila roku 1406. Roku 1452 přešel hrad do majetku Jiřího z Poděbrad a prvních stavebních vylepšení se hrad dočkal na konci patnáctého století. V průběhu šestnáctého století hrad postupně upadal kvůli nezájmu svých tehdejších majitelů. Ve druhé polovině šestnáctého století se hrad stal majetkem Zikmunda Vančury z Řehnic, který je zodpovědný za celkovou rekonstrukci hradu a jeho přestavbu na renesanční zámek. Po rychlém střídání majitelů se nakonec pány Zásadky stal rod Valdštejnů, kteří jej připojili k hradišťskému panství. Za období panování tohoto rodu hrad ale spíše upadal a až do devatenáctého století byl obýván pouze místním hajným. K naprostému chátrání došlo na zámku v druhé polovině devatenáctého století.

000020e72 de05c6 300x225 Zřícenina Zásadka

V současnosti mohou návštěvníci obdivovat částečně zasypaný dvoutraktový palác, obsahující zaklenuté suterény. V jižní části se potom nacházela mohutná věž, ze které se dochovaly pouze pozůstatky. Severozápadní a jihozápadní část zaujímal pozoruhodný, architektonicky bravurně zvládnutý renesanční palác.

zasad01 300x191 Zřícenina Zásadka

Pokud se pro cestování na zříceninu zámku Zásadka rozhodnete, doporučujeme Vám využít zelenou turistickou trasu vedoucí po skalnatém podloží z údolí Jizery. Z pozice Zásadky jsou návštěvníci svědky velmi pěkného výhledu na celé údolí řeky Jizery, Mohelnici a dominantu celého kraje, horu Ještěd. Vstup na zříceninu není nijak omezen, návštěvníci ovšem mohou přispět zaplacením dobrovolného vstupného.

images9 Zřícenina Zásadka

 


Kategorie: Hrady a zámky

Napsat komentář

shared on wplocker.com