Zavítejte na hrad Grabštejn

| Březen 10, 2015 | odpověď

Původně gotický hrad dříve také nazývaný Olsytz nebo Wisitz pochází ze třináctého století. Teprve v průběhu století šestnáctého byla zrealizována rozsáhlá přestavba, jejímž výsledkem byl nádherný renesanční zámek. Grabštejn se nachází nedaleko Hrádku nad Nisou v blízkosti údolí Lužické Nisy. V současné době je spravován Národním památkovým ústavem.

IMG 5603 300x199 Zavítejte na hrad Grabštejn

Historie hradu

Přesné datum založení hradu není známo, odhady nicméně mluví o druhé polovině třináctého století, době Přemysla Otakara II. V období husitských válek měnil hrad často své majitele, až byl v šestnáctém století prodán místokancléři dr. Jiřímu Mehlovi ze Střelic. Ten nechal uskutečnit dvacetiletou rekonstrukci a přebudoval tak hrad na zámek s typickou renesanční architekturou. V rámci těchto stavebních prací byla také vylepšena místní kaple svaté Barbory, která je díky tomu v dnešní době považována za skutečný skvost renesančního umění. Zámek zaznamenal úpadek v průběhu třicetileté války, kdy vyhořela velká hradní věž, následně byl zámek obsazen švédskými vojsky a po válce došlo dokonce ke stržení mohutných hradeb. V první polovině devatenáctého století byl hrad zrekonstruován do podoby klasicismu a v jeho okolí vznikl výstavní park. V průběhu dvacátého století byl hrad spravován Československou lidovou armádou, která významnou mírou přispěla k chátrání celého objektu. Hrad byl opět rekonstruován roku 1988 a celé stavební úpravy trvaly až do roku 2010. Menší modifikace trvají dodnes a návštěvníkům jsou tak postupně zpřístupňovány další zámecké interiéry.

Grabstejn kaple2011 1 300x200 Zavítejte na hrad Grabštejn

Hrad můžete navštívit jak pro jeho zajímavý interiér a nádhernou renesanční architekturu, tak také jako místo konání nejrůznějších kulturních akcí. Zajímavostí také je, že zámecký park je v současné době využíván Armádou České republiky jako základna armádních psovodů a cvičiště jejich služebních psů.

img4427 300x225 Zavítejte na hrad Grabštejn


Kategorie: Hrady a zámky

Napsat komentář

shared on wplocker.com