Boubínský prales

Národní přírodní rezervaci Boubín najdete uprostřed Šumavy, kousek od obce Kubova Huť, v okrese Prachatice.

O pralese

Prohlédnout si můžete nejcennější část pralesa, a to člověkem nedotčené bukosmrkové jádro, kde rostoucí stromy dosahují stáří až 400 let. Ale budete ho moci jen obdivovat za dřevěným plotem, aby zůstalo i nadále bez zásahu člověka. Kolem něj vede naučná stezka, na níž najdete informační panely, ze kterých se dozvíte více o pralese, rostlinách a zvířatech. Dříve tu rostlo několik největších šumavských smrků, Král smrků či Křížový smrk.

Na vrcholu Boubína se po vystoupání na rozhlednu z let 2004-2005 můžete rozhlédnout po Šumavě, ale za dobrého počasí můžete dohlédnout až na rakouské Alpy.

Naučná stezka

Start stezky je u Boubínského jezírka, které vzniklo uměle a sloužilo k plavení dřeva do skláren v Lenoře. Stezka měří čtyři kilometry a najdete na ní asi osm informačních panelů. Dojdete i ke zbytkům Krále smrků, jehož věk byl 440 let, měřil přes 50 metrů a jeho průměr kmenu činil více jak 1,5 metru. Padl za oběť vichřici roku 1970. Podívat se můžete na tzv. chůdové kořeny, což jsou kořeny, které rostou nad zemí, jelikož strom začal růst na starém či tlejícím stromě.

Odkud do Boubína

Jako výchozí místo se nejvíce nabízí dva body. Jedním je Kubova Huť, odkud budete pokračovat po modré turistické značce, která vás zavede až na vrchol Boubína a dále až k Boubínskému jezírku. Jako druhé místo pro začátek výletu je vhodná Idina Pila, kde se nachází placené parkoviště. Odsud půjdete po zelené značce k Boubínskému jezírku, dále můžete po ní stále pokračovat, kdy zčásti kopíruje naučnou stezku, a na vrch Boubín můžete dojít pak modré či červené značce. Ale cestu začít lze i na železniční zastávce Zátoň či Zátoň zastávka.