Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Chtěli byste navštívit památku, kterou jinde v ČR nenajdete? Právě Cisterciácký klášter je jediný fungující mužský klášter u nás, a proto je velice zajímavý a hojně navštěvovaný. Navíc je zde rozsáhlá sbírka historicky nedocenitelných původních knih, poštovní muzeum a nyní také Závišův kříž.

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Historie kláštera sahá až do 13. století, respektive do roku 1259, kdy se o krajinu a o rozhodnutí postavit zde klášter zajímal Vok z Rožmberka. Klášter se dokončoval několik let a i nyní jsou úpravy a zvelebování potřeba. Za druhé světové války byli mniši vyhnáni nacisty a znovu se tak stalo při razii StB, kdy byl klášter zabrán a měl být přestavěn na JZD. Naštěstí se tak nestalo, ovšem klášter zpustl. Od roku 1989 se mniši opět vrátili a snaží se klášter opravit a zachovat původní architekturu.

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Jak už jsme psali výše, mezi zajímavosti, které jsou možné spatřit v klášteře patří bezpochyby knihovna s více než 70 tisíci svazky. Z niž nejstarší je z 8. století a další tři jsou z 11. století. Knihy se zde začali shromažďovat již od roku 1259 a mniši se snažili po celou dobu sbírku rozšiřovat. Mniši písaři, jenž sbírku opečovávali a psali nové knihy, měli vyhraněnou jednu místnost. Poštovní muzeum se nachází v areálu kláštera, můžete zde obdivovat staré poštovní kočáry, poštovní známky, uniformy, ale také telegrafní přístroje či další zajímavé přístroje potřebné ke komunikaci. Dozvíte se vše o historii poštovnictví od 16. století až po současnost. Mezi současné hlavní lákadlo Vyšebrodského kláštera patří Závišův kříž. Jedná se o nejvzácnější předmět pokladu ve Vyšším Brodě a také na území ČR (po korunovačních klenotech). Kříž je relikviářem pro ostatky dřeva Svatého Kříže. Po více než 70ti letech můžete opět spatřit tuto národní památku.

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Klášter ve Vyšším Brodě nabízí zajímavou historickou prohlídku pro malé i velké. Kvůli výstavě Závišova kříže je zde zapotřebí dbát pokynů pracovníků a přesně dodržovat pravidla. Kříž je hlídán kamerovým systémem a strážemi a může k němu jen omezený počet lidí. Prohlídky jsou k dispozici od července do září. Celý klášter si můžete prohlédnout celoročně, s tím, že zimní měsíce jsou možné jen po domluvě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *