Hejnický klášter

Tento římskokatolický klášterní kostel je jednou z nejpůsobivějších barokních staveb na severu Čech. Často bývá nazýván bazilikou, ovšem povýšení kostela na hodnost bazilika minor ještě nebyla dokončena.

Historie

Dle legendy poutní místo vzniklo na základě zázračného uzdravení, které se zde konalo roku 1159. Na základě tohoto uzdravení veřejnost nabyla přesvědčení, že místo musí být svaté, a již roku 1252 zde byla vystavěna kamenná kaple. Kvůli zástupům návštěvníků ovšem muselo dojít k rozšíření kaple a druhého září 1498 zde byl míšeňským biskupem Janem ze Salhauzenu vysvěcen kostel. Na konečnou podobu barokního chrámu byl kostel přestavěn až roku 1725 a prvního července tohoto roku byl tento chrám určen pro maximum jednoho tisíce poutníků vysvěcen. Poslední rekonstrukce proběhla na klášteře v roce 1990 a opětovného vysvěcení se stavba dočkala pátého ledna 2001 vatikánským velvyslancem Giovannim Coppou.

index

Interiér chrámu

Stavba je postavena na křížovém půdorysu s postranními kaplemi, přičemž pravé rameno je tvořeno zbytkem původně gotického kostela. Velmi zajímavou částí tohoto barokního kláštera je soška Panny Marie, vystavená v pozlacené skříňce uprostřed hlavního oltáře. Pouze velmi pozorní návštěvníci si všimnou faktu, že oltář zde ve skutečnosti nestojí ve své fyzické podobě, ale je pouze namalovaný. Za povšimnutí také jednoznačně stojí nástropní malby namalované vídeňským profesorem Andreasem Grollem.

OKS36b46f_5586038jpg

Pokud budete mít okolo Hejnic cestu, rozhodně Vám doporučujeme vyhradit si alespoň půl hodiny nebo déle na zastávku u kláštera a jeho prohlídku. Celodenní výlet se dá realizovat kombinací výletu do Hejnic a do nedalekého lázeňského městečka Lázní Libverda, které ještě umocní Váš zážitek z Hejnického kláštera a obohatí Vás o pohled na malebnou lázeňskou architekturu.

516-265-1