Kostel svaté Máří Magdalény

Na severozápadním kraji města Prahy naleznete nádherný kostel s románskou rotundou, okolo kterého se rozprostírá menší hřbitov. Při příležitosti cestování do této pražské části, známé také pod názvem Přední Kopanina, byste už jen kvůli originálnímu architektonickému řešení neměli návštěvu kostela vynechat.

Kostel je vyroben z malých opukových kvádrů získaných s největší pravděpodobností v místním lomu, který je dodnes funkční. Hlavní částí kostela je loď měřící na délku pět metrů. Na jedné straně lodi se potom nachází půlkruhová apsida typická pro románský sloh. Na základě výzkumů bylo prokázáno, že tato podoba kostela je původní, přibližně z poloviny dvanáctého století. Postupem času bylo pouze provedeno několik úprav, mezi které řadíme například připojení pravoúhlé přístavby při jižní straně rotundy. Neštěstí představoval pro kostel rok 1779, kdy došlo k zřícení klenby a následnému úpadku kostela.

800px-PredniKopaninaRotunda

Své rekonstrukce se dočkal až v období mezi lety 1852 a 1858 na základě projektu profesora stavitelství Karla Wiesenfelda. Co se týče samotné výzdoby kostela, stojí za povšimnutí oltářní reliéf vyjevující Ukřižování, který je datován do sedmnáctého století. Zároveň byste neměli přehlédnout obraz Klanění Tří králů a obraz svaté Máří Magdalény.

1024px-Rotunda_Svaté_Kateřiny_v_Přední_Kopanině2

Prozatím poslední rekonstrukční práce byly v kostele realizovány roku 2000, od té doby mohou návštěvníci obdivovat krásu kostelní architektury v dnešní podobě. Pokud máte možnost, doporučujeme si vyhradit čas alespoň na zběžnou prohlídku venkovního prostoru, kde můžete kostel obdivovat jakožto perfektní příklad románské architektury. Návštěvu kostela můžete spojit s návštěvou Prahy, ideální je po dni stráveném v Praze na cestě domů učinit krátkou zastávku a odpočinout si tak v prostoru kostela svaté Máří Magdalény.

Rotunda_Svaté_Kateřiny_v_Přední_Kopanině

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *