Krkonošské muzeum v Jilemnici

Muzeum v Jilemnici je nejvýznamnější muzejní institucí v oblasti Krkonoš. Při příležitosti cestování do Krkonošských hor byste rozhodně měli věnovat jeho expozicím pár hodin, které Vám umožní ponořit se do historie této pohádkové oblasti.

Muzeum bylo založeno v roce 1891 při příležitosti Národopisné výstavy českoslovanské v Praze. Poté, co byla tato výstava ukončena, byly sbírky navráceny a postupně vystavovány na několika různých místech se zaměřením na tři hlavní bloky: historicko-etnografický, lyžařský a galerijní. Muzeum bylo v průběhu druhé světové války z nejasných důvodů uzavřeno a jeho exponáty byly od té doby vystaveny v mnohem důstojnějším, jilemnickém zámku. Menších stavebních úprav se zámek dočkal v sedmdesátých letech dvacátého století. Ty byly zaměřeny především na úpravu přízemí z důvodu instalace nových expozic a jejich zpřístupnění většímu počtu návštěvníků. Roku 1979 se hlavní správy muzea ujal Krkonošský národní park a od roku 2013 tuto správu zajišťuje KRNAP ve spolupráci s Městem Jilemnice.

index

Roku 2010 byla navíc zámecká muzejní expozice rozšířena o část bývalých sýpek a hraběcí pivovar, kam byla přemístěna část vystavených exponátů a zámecká budova získala dostatek prostoru na vystavení památníku věnujícímu se době pokrokového hraběte Jana z rodu Harrachů.

img_3862

Velmi unikátní výstavou je expozice s názvem „Bílou stopou,“ věnující se historii českého a německého lyžařství v oblasti. Prohlídka expozice Vás obohatí o znalosti z časů vývoje lyžování na českém území, z doby, kdy hrabě Harrach nechal dovézt historicky první páry lyží do českých zemí, případně se můžete rovněž podívat na sedmiminutový historický snímek dokumentující lyžařské závody, které se v Jilemnici konaly roku 1926.

images

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *