Strakonický hrad

Mohutná stavba v samém centru města Strakonice je kombinace gotického hradu a zámku s prvky barokního slohu. Zámecká část obsahuje také kostel svatého Prokopa a celý komplex se nachází na soutoku řek Otavy a Volyňky.

Historie komplexu

Hradní část pochází z období mezi lety 1220 a 1235. Roku 1243 byla východní polovina hradu darována maltézským rytířům. První fáze stavebních prací byla věnována vybudování hlavního opevnění včetně ochranných příkopů na jižní a západní straně, dále byla postavena západní část kostela s věží, ambit a hlavní hradní palác. V průběhu dvaceti let, počínaje rokem 1260, vznikl za panování Bavora II. zbrusu nový palác s věží a také došlo k zaklenutí ambitů. Na počátku čtrnáctého století došlo k rekonstrukci západního opevnění, kdy byla původní věž přestavena na dnešní gotickou věž. Další důležité rekonstrukční práce probíhaly na počátku šestnáctého století, kde byla vybudována věž Jelenka, severní kamenná hradba a také byly změněny interiéry obytného paláce. Své zámecké přístavby se hrad konečně dočkal mezi lety 1714 a 1721.

hrad5

Architektura hradu

Při návštěvě komplexu budete svědky prvků pocházejících hned z několika architektonických slohů. Při hlavním vstupu budete procházet barokní zámeckou budovou vedoucí až k prvnímu nádvoří. Druhému nádvoří dominuje rozsáhlý renesanční palác a západní hradba s gotickou věží Rumpál. Na třetím nádvoří v těsné blízkosti řeky naleznete potom hospodářské budovy a západní vstupní bránu do hradního komplexu.

getpicl.php

Jednou z nejzajímavějších částí hradu je místní palác s kvadraturou. Původně se jednalo o románský palác, který disponoval kapitulní síní s kruhovým oknem typickým pro románský sloh. Cestování na hrad a zámek Strakonice rozhodně doporučujeme, návštěvu můžete navíc zkombinovat s prohlídkou okolního města Strakonice.

Hrad Strakonice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *