Cestou necestou za nejmladší sopkou

Vydejte se na příjemný pěší výlet z Františkových Lázní do Chebu, kdy se cestou zastavíte v místech, kde se nachází naše nejen nejmladší, ale zároveň i nejprobádanější sopka. Cesta se dá absolvovat i na kole.

Putování začneme na železniční stanici Františkovy Lázně, odkud budeme sledovat červenou turistickou značku, jež nás provede městskými sady, kolem Františkova pramene, můžete se zastavit i u sošky Františka a dále budete pokračovat podél silnice ven z Františkových Lázní. Cesta nadále vede podél málo frekventované silnice, až narazíte na odbočku ke Komorní hůrce.

Komorní hůrka

Komorní hůrka je přírodní památkou. Sopka vznikla v době čtvrtohor, a to jediným výbuchem strombolského typu, tedy kdy z kráteru byla vymršťována žhavá láva. Komorní hůrka je neodmyslitelně spjata se jménem J.W. Goetheho, který ji navštívil roku 1808 a zároveň se účastnil sporu o původu sopky. Právě on navrhl vykopat průzkumnou štolu, již prorazil až Kašpar Šternberk, čímž narazil na sopouch a bylo definitivně potvrzeno, že se skutečně jedná o sopku. Této události se už Goethe ale bohužel nedožil. Návštěvník jako památku po zavalené štole najde již jen ozdobný portál. Komorní hůrka je naší nejprobádanější sopkou Evropy, jelikož ji studovalo mnoho předních světových odborníků během přelomu 18. a 19. století.

K Chebu

Od Komorní hůrky budete pokračovat dále po červené, projdete vesničku Komorní Dvůr, přejdete nadjezd nad dálnicí a dále půjdete po asfaltové silnici. Postupně dojdete k vodní nádrži Skalka, nacházející se na řece Ohři, a z vyhlídky Chebská stráž budete moci obdivovat tuto nádrž o rozloze 338, 5 hektaru, která byla vybudována v letech 1962-1964.

Brzy se ocitnete na okraji Chebu. Při cestě k hradu lze vystoupit na vyhlídkovou věž a brzy se již ocitnete v malebném podhradí. Červená turistická značka vás dovede až na nádraží, ale cestou můžete navštívit Chebský hrad, křížovou chodbu ve Františkánském klášteře či náměstí s typickou chebskou architekturou, tzv. Špalíčkem.