Nejbohatší jeskyně Balcarka

Jeskyně Balcarka v Ostrově u Macochy představuje nejbohatší jeskyni Moravského krasu a to především díky jejímu rozsáhlému krápníkovému zdobení. Do prohlídkového okruhu je zahrnuta i část bávalého jeskynního muzea.

Již v roce 1923 byly ostrovskými občany objevovány jednotlivé části jeskyně a roku 1936 se tyto jeskynní části spojily v jeden celek.

V letech 2007 – 2009 byla provedena celková rekonstrukce jeskyně. V průběhu úprav byly postupně odstraňovány pozůstatky starého betonového schodiště, chodníků, kamenných skládek, osvětlovacích zařízení aj. Vzhledem k tomu, že se chtěl zachovat původní styl jeskyně se všechny práce musely provádět ručně a s velkou opatrností. Celkem bylo z jeskyně vyklizeno 2 100 tun veškerého materiálu.  Návštěvní trasa se prodloužila o celých 150 metrů a celková rekonstrukce se odhaduje zhruba na 18 milionů korun.

Prohlídkové trasy

Prohlídkovou trasu tvoří dvě Rotundy se sintrovými kaskádami a hojným výskytem krápníků ve stropní části. Následně se jeskyně dělí na Dóm zkázy a Velký dóm, které vznikly zřícením spodních vrstev vápenců, pod kterými leží prastará krápníková výzdoba. Velký dóm tak tvoří se svými 70 metry největší podzemní prostoru celého Moravského krasu.

Asi nejzajímavější částí podzemního komplexu je Galerie, která je reprezentovaná především bílými stalaktity různého druhu a malými brčky. Obdobnou hojnost krápníků najdete také v Přírodní chodbě, jež návštěvníky upoutá zejména na barevné sintrové kaskády výšky 5 metrů po obou stranách prohlídkové trasy a v prostorách tehdejšího muzea se nachází expozice, která vyobrazuje Balcarku jako jeskyni pravěkých lovců.

Vstupné

Vstupné v jeskyni Turold je pro dospělé 100 korun, pro seniory a děti 80 korun a příplatek za fotografování a filmování činí 40 korun.