Návštěva hradu Loket

Goticko-románský hrad Loket se nachází v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Z jeho areálu se návštěvníkům nabízí úžasný výhled na zátoku řeky Ohře, kromě samotných architektonických skvostů se tak turisté mohou těšit i na malebnou okolní krajinu.

První zmínky o hradu pocházejí z první poloviny třináctého století, kdy byl hrad postaven jako pomoc Václavu I. proti vlastnímu synu Přemyslovi. Hrad byl následně propůjčen německým pánům kvůli vojenské pomoci v kraji. Zásadní roli také sehrál v průběhu husitských válek, kdy hrál hrad ústřední roli v obraně proti těmto rebelským vojskům. Své nejtemnější historie se hrad dočkal v průběhu třicetileté války, kdy hrad padl při obléhání rytířem Globnarem. V roce 1648 byl hrad vypleněn Švédy a po třicetileté válce začal významně upadat.

První zaznamenaná přestavba proběhla ještě za doby krále Václava I. Dalších rekonstrukčních prací se hrad dočkal za panování Jana Lucemburského, který se rozhodl hrad i přilehlé město Loket opevnit. Další stavební práce proběhly v době šlikovské, tedy na přelomu patnáctého a šestnáctého století. Byly přistavěny rozsáhlé sálové prostory, hospodářské budovy a v neposlední řadě palác s gotickým arkýřem, ve kterém se nachází celá řada velmi cenných gotických fresek. Dalšími novými budovami byly kaple a hejtmanský dům. Mezi lety 1792 a 1948 byla část hradu využívána jako státní vězení.

Návštěvníci mohou kromě hradních exteriérů ve venkovní části obdivovat i pozůstatek vystaveného meteoritu, který měl na území hradu Loket dopadnout okolo roku 1400. Tento meteorit byl pojmenován Purkrabí a v dnešní době disponuje již pouze zlomkem své původní velikosti.

Hrad se nachází nedaleko Karlových Varů, což je ideální pro kombinaci výletu při Vašem cestování do tohoto kraje. Na prohlídku hradu si vyhraďte několik hodin, pokud nebudete mít zájem zavítat do vnitřku hradu, rozhodně doporučujeme prohlédnout si alespoň architekturu exteriéru.