Pohádkový zámek ve Žlebech

V obci Žleby, nedaleko Čáslavi ve Středočeském kraji, v údolí řeky Doubravy, se nachází půvabný zámek, který jako by vypadl z pohádky.

Historie

Vznikl jako hrad ve druhé polovině 13. století díky Lichtenburkům. Ve 14. století náležel do majetku krále a za husitských válek byl rozbořen. K obnově, respektive k výstavbě nového sídla na starých základech došlo za pánů z Dubé, kteří ho vystavěli v pozdně gotickém stylu, kdy v 16. století byl zámek upraven renesančně.

Nový vzhled zámek získal díky Auerspergům, kteří měli Žleby v držení od poloviny 17. století do poloviny 20. století. Sídlo mělo nejprve barokní podobu, později získalo vzhled romantické novogotiky. Od roku 1945 patří do vlastnictví státu.

Zámek je tvořen čtyřmi patrovými křídly, které obklopují nádvoří. Na první pohled upoutá válcová věž. Zámek doplňují také hospodářské budovy, divadlo, úřednické byty a také volně stojící brána.

Interiéry

Interiéry jsou pojaty romanticky a dochází zde k doplnění původních historických památek novodobými napodobeninami.

Najdete tu velmi rozsáhlou sbírku zbraní (mečů, pušek, pistolí) pocházející z období 15. – 19. století, jež náleží k druhé největší u nás a kterou shromáždil kníže Vincenc Karel. Hodný obdivu je také soubor téměř dvou set vitráží, původně pocházejících z rakouského sídla. Velmi vzácná je zdejší zámecká kuchyně, která se dochovala s původním vybavením. Nachází se zde i jedno z mála dochovaných barokních divadel.

Okruhy

Zámek nabízí tři prohlídkové okruhy – Kouzlo romantického zámku, Život na zámku a Knížecí rezidence. Zámek je otevřen od dubna do října. Vstupné vyjde od 130 do 190 korun pro dospělého.

V zámeckém parku protéká řeka Doubrava a v parku se také nachází ukázková obora, kde se dá spatřit i vzácné stádo bílých jelenů.

bílí jeleni v ukázkové obůrce Žleby
bílí jeleni v ukázkové obůrce Žleby