Rokytnice v Orlických horách

Toto městečko nacházející se v okrese Rychnov nad Kněžnou je jedním z turisticky nejzajímavějších míst Orlických hor. Především se vyplatí navštívit historické jádro města, které bylo roku 2003 vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Stěhování Rokytnice v Orlických horách5

Město vzniklo roku 1318 přičiněním pánů z Rychnova. Rozšíření se dočkalo po roce 1548, kdy byly novými majiteli Licky z Rýzmburka zahájeny stavební práce na místní tvrzi s vodními příkopy. Teprve roku 1852 se dnešní Rokytnice rozrostla do takové rozlohy, aby byla povýšena ze statutu městysu na město. Většinové obyvatelstvo bylo na přelomu devatenáctého a dvacátého století stejně jako ve většině severočeských oblastí německé národnosti, a tak došlo k začlenění města do celku Sudetenland. Po vzniku Československa došlo v Rokytnici ke stavbě mohutného hotelu, který byl symbolem pro rozvoj města. Díky odsunu německých obyvatel po konci druhé světové války Rokytnice svůj status města ztratila a ten byl obnoven až roku 1971. Po pádu komunismu se začíná ve městě rozvíjet turismus a Rokytnice se stává významným výletním střediskem a centrem východních Orlických hor.

72236_300

Ve městě se nachází celá řada zajímavých památek, které každoročně lákají tisíce turistů k cestování do oblasti Orlických hor. Pravděpodobně nejvýznamnějším architektonickým počinem, který můžete při návštěvě v současné době spatřit, je zámek Rokytnice v Orlických horách vybudován přímo na náměstí. Vidění je rozhodě hoden také zámecký kostel Nejsvětější Trojice s hrobkou, která se datuje až do počátku sedmnáctého století. Ve městě naleznete rovněž řadu středověkých soch, které se dochovaly v perfektním stavu, případně můžete rovněž navštívit „Sýpku“,“ což je muzeum Orlických hor, ve kterém se máte možnost dozvědět historii a vývoj zdejšího kraje.

images

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *