Skrývá Strašínská jeskyně tajemství?

Strašínská jeskyně patří mezi jednu z největších svého druhu a zajímavá je především tajemnými pověstmi, které se s tímto místem pojí a ve spojení s nisovitými a hrncovitými prohlubněmi ve stropech přidávají jeskyni na ještě větší záhadnosti. Najdete ji poblíž obce Strašín, kde se celá halí do pláště okolní přírody. 

Vstupní otvor, který vede do hlavní prostory a síně jeskyně je 6 metrů široký a 1,6 metru vysoký. V síni, jenž se svažuje k severu se v tom nejhlubším místě nachází podzemní jezírko, které je taky tak trochu zvláštní. Při jakékoliv sebemenší aktivitě hladiny vody směrem nahoru se celá spodní část jeskyně zatopí, čímž se uzavřou všechny vzduchové kapsy a odpařovaná voda se srazí na stěnách prohlubní. Ty poté zkorodují a celý útvar se prohloubí.  A co je na jezírku tak zvláštní? Dosud nikomu se nepodařilo přijít na to, odkud voda teče.

Tajná chodba

Strašínská jeskyně se může pochlubit hned několika pověstmi, které se v ní údajně odehrály. Mezi jednu z nich patří jedna o tajné chodbě. Vypráví se, že jedna z podzemních chodeb je propojena se zdejším hradem Rabí. Tato teorie se však nikdy nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. Těžko říct, jestli tomu tak skutečně je.

Ztracený šlechtic

Další pověst je o zmizení člověka přímo v jeskyni. Když se vydáte z hlavní síně východním směrem, najdete zde 2 chodby vedoucí do 80 metrů rozlehlého labyrintu s velmi těsnými chodbami a malými síněmi. Kdysi dávno se sem vypravil jeden mladý šlechtic, který se rozhodl ji prozkoumat. Avšak jeho cíl dostat se co nejdál se mu stal osudným. Zanedlouho totiž ztratil v labyrintu orientaci a zabloudil. Ač se ho lidé pokoušeli v jeskyni lidé najít, jako by se po něm slehla zem.Od té doby ho již nikdo nikdy nespatřil.

Jeskynní prostory až do roku 2013 veřejnosti nebyly vůbec přístupné z důvodu vandalismu. Nyní však můžete jeskyni navštívit za doprovodu průvodce, kterým je sám pan starosta zdejší obce.

Vstupné do Strašínské jeskyně stojí pro dospělé 40 Kč a pro děti 20 Kč.