Nejkrásnější české jeskyně

Za jeskyně s nejkrásnější výzdobou jsou považovány Javoříčské jeskyně, nacházející se asi 25 kilometrů severozápadně od Olomouce a 13 kilometrů od Litovle.

Historie

Značná část Javoříčských jeskyní byla objevena v roce 1938 pod vedením revírníka Viléma Švece, další prostory byly objevovány postupně až dodnes. Ovšem části jeskyní zvané Svěcená díra a propast Zátvořice jsou známy již mnohem déle a první písemnou zmínku o prostorách najdeme již v roce 1873. Jeskyně byly turistům zpřístupněny roku 1939.

Jeskyně vznikly za pomoci potoků Špraňku a Javořičky, které se podílely na jejich modelaci. Značná část jeskyní vznikla zřejmě během třetihor, kdy zemětřesení způsobilo zřícení stropů a stěn, čímž umožnilo vznik dómů.

Zajímavosti

Javoříčské jeskyně vytváří rozsáhlý jeskynní systém, který je tvořen komplexem chodeb, dómů a propastí. Délka všech dosud známých chodeb měří kolem čtyř kilometrů, čímž se řadí k nejdelším jeskyním v České republice.

Cenná a obdivovaná je výzdoba jeskyní, jež je opravdu velmi bohatá, navíc dobře zachovalá a můžete si prohlédnout rozmanitou krápníkovou výzdobu – od křehkých brček a záclonek až po několik metrů měřící stalaktity a stalagmity či barevné sintrové vodopády nacházející se na stěnách. Zajímavostí jsou i excentrické krápníky, nazývané heliktity, jež můžete spatřit především u stropů v Jeskyních Míru, které jsou součástí delší prohlídkové trasy, a jejich specifičnost tkví ve skutečnosti, že rostou proti zákonu gravitace. Už i některé názvy jednotlivých útvarů např. Niagarský vodopád či Dóm gigantů jistě mluví samy za sebe.

Nachází se tu také největší zimoviště netopýrů v naší republice.

Prohlídkové trasy

Při návštěvě jeskyní můžete zvolit mezi dlouhou a krátkou trasou. Dlouhá trasa měří 800 metrů a délka krátké trasy činí 450 metrů.

Otevírací doba jeskyní je od června do listopadu, ale v současné době jsou jeskyně až do odvolání zavřeny kvůli rekonstrukci, zřejmě do léta 2015.