Středověký hrad Kokořín

Kokořínský hrad se nachází nedaleko Mělníka v Dokeské pahorkatině. Je tedy po právu řazen mezi řadu dalších památek patřících do tak zvaného „Máchova kraje,“ který sloužil jako dějiště v mnoha literárních dílech tohoto proslulého autora. Všem milovníkům cestování návštěvu tohoto malebného kraje upřímně doporučujeme.

Historie hradu

Hrad vznikl roku 1320, kdy jej nechal postavit pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé. Hrad byl těžce poškozen roku 1426, kdy byl dobyt husitskými vojsky. Následně docházelo k velmi častému střídání majitelů a od roku 1544 byl hrad označován za pustý. Situaci nepomohlo ani rozhodnutí císaře Ferdinanda II. zařadit hrad na seznam tak zvaných „prokletých hradů,“ které se díky své výhodné poloze, která by mohla panovníka ohrozit, nesměly opravovat. Teprve roku 1894 se hrad dočkal nového majitele, podnikatele Václava Špačka, který měl v úmyslu zříceninu opravit, čehož se ujal jeho syn Jan. V letech 1911až 1916 byl hrad rekonstruován do dnešní podoby rukou architekta Eduarda Sochora. Národní kulturní památkou se hrad stal roku 2001 a roku 2006 byl vrácen majitelům, rodině Špačků.

index

Tip pro návštěvníky

Pravděpodobně nejzajímavějším aspektem hradu je válcová vyhlídková věž, vysoká 38 metrů. Navštívit můžete rovněž hradní palác, na kterém se nachází plastika od J. Kalvody, a uvnitř můžete spatřit sérii maleb J. Fischera. Za zmínku stojí rovněž sbírka českého romantického umění z devatenáctého století a památník Karla Hynka Máchy.

Hrad-Kokorin

Pro cestování do oblasti hradu můžete využít řadu turistických stezek, nacházejících se v oblasti již od osmnáctého století. Pokud nejste zrovna aktivní turisti, budete mít situaci o něco ztíženou, protože do blízkosti hradu nevedou ani železnice, ani autobusové linky.

hrad-kokorin-8