Tajemné jihlavské podzemí

Jihlavské podzemí skrývá fascinujících 25 kilometrů chodeb, čímž patří po Znojmu k druhému nejrozsáhlejšímu městskému podzemí v České republice. Chodby vedou pod celým městem, včetně většiny městských památek.

O podzemí

Někdy se jihlavskému podzemí také laicky říká katakomby, což ale nevystihuje jeho podstatu, neboť katakomby jsou označením pro podzemní pohřebiště, jímž jihlavské podzemí jistě není.

Nejprve se mělo za to, že chodby měly nějakou souvislost s těžbou stříbra nebo že sloužily jako úkryt v případě obléhání města, ovšem tyto domněnky byly vyvráceny. Nejblíže k pravdě je asi zjištění, že lidé si pod svými domy budovali sklepy, které následně ještě dále rozšířili, až se několik sklepů spojilo dohromady. Důvodem byl zřejmě fakt, že s hospodářským rozvojem bylo třeba stále většího skladovacího prostoru.

Trochu historie

Podzemní chodby se nachází zhruba 4-6 metrů pod povrchem a jsou ražené v rulovém a žulovém podkladu a celkově se dělí do tří pater, kdy každé patro vzniklo v jiné době.  Nejstarší je první podlaží, jehož vznik spadá do 14. století, další dvě patra jsou mladší, pochází z 16. století.

Veřejnost se do podzemních chodeb poprvé podívala v roce 1936, ovšem ne nadlouho, jelikož nacisté je opět uzavřeli a během druhé světové války jim zřejmě sloužily jako kryt proti leteckým útokům. Brány návštěvníkům podzemí otevřelo až v 60. letech 20. století, kdy ale část chodeb byla ve špatném stavu a propadla se. Řešením bylo vybetonování chodeb, ale tak se bohužel zničila jejich historická hodnota.

Tajemná svítící chodba

Návštěvníky do podzemí asi nejvíce láká tzv. svítící chodba, kdy se velmi dlouho spekulovalo o tom, proč chodba září. Nakonec se jako nejpravděpodobnější vysvětlení jeví to, že německá armáda natřela chodbu luminiscenční barvou, jež obsahuje i svítivý wurtzit. Ve štole také najdete výklenek, u kterého citlivější jedinci cítí nadpřirozené síly.

Informace pro návštěvníky

Podzemí je pro návštěvníky otevřeno od dubna do října, vstupné vyjde na 60 korun dospělé, důchodce a studenty na 40 korun, děti na 30 korun.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *