Výlet na Karlštejn

Tento středověký hrad se nachází v Berounském okrese, ve vzdálenosti přibližně 30 kilometrů od hlavního města. Jedná se o jeden z nejmohutnějších hradů v České republice a své návštěvníky zaujme nejen svou architekturou, ale jednoznačně i svou bohatou historií, která sahá až do čtrnáctého století do doby jednoho z nejznámějších králů českých zemí, Karla IV., který využíval Karlštejn například jako úložiště korunovačních klenotů.

Doba Karla IV.

První stavební kámen byl slavnostně položen desátého června 1348, přičemž se této příležitosti kromě samotného Karla IV. účastnil rovněž první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Stavba trvala poměrně krátkých 9 let a byla tak ukončena roku 1357. Výzdoba interiérů trvala o něco déle a byla dokončena roku 1365. Stavba byla původně koncipována mnohem skromněji, jako vcelku jednoduchá stavba obsahující jednu věž. Teprve v roce 1365 se Karel IV. Rozhodl, že hlavním účelem tohoto stavebního komplexu má být uložení Korunovačních klenotů Svaté říše římské, tudíž byly stavební práce v tomto roce zásadním způsobem rozšířeny a ke stavbě tak přibyly nové věže.

4

Současnost

Nejen díky bohaté historii se v dnešní době jedná o jeden z nejnavštěvovanější hrad v Česku. Správy se ujal Národní památkový ústav. Návštěvníci se mohou těšit na tři různě dlouhé a co do obsahu rozdílné prohlídkové okruhy, zároveň hrad nabízí celoročně množství kulturních událostí, ať už se jedná o koncerty, ivadla, nebo tradiční Karlštejnské vinobraní.

cwp2_Karlstejn_1920x1080

Zajímavosti

Větší či menší zmínky o hradu se objevují rovněž v řadě kulturních děl. Své dějství tak nalézá na hradě Karlštejn například velmi známý český hudební film Noc na Karštejně od režiséra Zdeňka Podskalského, který byl natočen na základě stejnojmenné divadelní hry Jaroslava Vrchlického. Hrad se objevuje i v knižních dílech Karštejnské vigilie od Františka Kubky nebo například v Návratu z ráje od Čestmíra Vejdělka.

hrad-karlstejn