Bazilika sv. Prokopa v Třebíči s jedinečnou kryptou

Třebíč návštěvníkům při cestování po Vysočině nabízí k návštěvě překrásnou baziliku sv. Prokopa s dobře zachovalou kryptou, o jejímž významu svědčí i fakt, že je od roku 2003 zapsána na seznamu památek UNESCO.

Něco z historie

Historie baziliky sahá až do 1. poloviny 13. století, kdy se opat snažil vybudovat největší moravský kostel. Nejprve byl chrám stavěn v románském stylu, ovšem před jeho dokončením se do románských prvků vmísila i nastupující gotika. V polovině 15. století došlo k vypálení kláštera, čímž definitivně poklesla jeho dosavadní sláva, a byla poničena krásná klenba složená z osmi dílů. V 15. století se kostel začal používat ke světským účelům, vznikl zde pivovar, později dokonce i konírna, zámecká kuchyně či prádelna. Svůj současný vzhled bazilika získala v 17. století, kdy Valdštejnové opravu svěřili do rukou architekta Kaňky, který vytvořil novou barokní gotizující klenbu, jež celé stavbě dodala specifický ráz.

interiér baziliky
interiér baziliky

Jedinečná krypta a opatská kaple

Pod bazilikou se nachází jedinečná architektonická památka, jíž je podzemní krypta, nejlépe zachovalá část kostela, která sloužila mnichům k pohřbívání svých bratrů. Tvořena je trojlodním sálem s úchvatnou klenbou, kterou podpírá šestnáct sloupů a třicet čtyři polosloupů. Hlavice sloupů jsou zdobeny např. rostlinnými ornamenty. Krypta je nyní prázdná, ovšem je velmi pravděpodobné, že se pod podlahou stále nachází hroby, v nichž odpočívají významní benediktinští mnichové ze zdejšího kláštera. Odsud prý také vede tajná chodba ústící v obci Sokolí a někteří lidé věří, že se v ní nachází poklad, jenž zde byl ukryt mnichy v 15. století.

krypta

U chrámových lodí se nachází opatská kaple, v níž můžete spatřit původní gotické malby, jež jsou velmi staré, zřejmě se jedná o druhé nejstarší fresky na Moravě. Podobně krásné malby prý kdysi zdobily i celou baziliku.

Baziliku si můžete prohlédnout s průvodcem celoročně. A návštěva tohoto architektonického skvostu jistě stojí za to.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *