Nejstarší mužský klášter najdete v Praze-Břevnově

V Praze, v jedné z městských čtvrtí při svém cestování po Praze nezapomeňte na Břevnovský klášter neboli Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově, nejstarší mužský klášter v České republice.

Historie

Klášter vznikl v roce 993, kdy ho dal postavit sv. Vojtěch a kníže Boleslav II. Značné škody utrpěl klášter za husitských válek. Později došlo k jeho obnově a také barokní přestavbě, ovšem nejcennější obnova proběhla za opata Otmara Zinka v polovině 18. století, kdy přední stavitelé a umělci, jako jsou Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferovi, Petr Brandl či Karel Josef Hiernle, vytvořili umělecky cenný komplex budov se zahradou, který je obdivován až do současné doby. V 18. století zde chtěli také založit šlechtickou akademii, k uskutečnění tohoto plánu však nedošlo. K dalšímu chátrání kláštera došlo v době relativně nedávno minulé, za komunistické doby, kdy byl i opat Anastáz Opasek za nespravedlivé obvinění vězněn. Až v roce 1993 byl klášter opraven a při té příležitosti získalo břevnovské opatství titul arciopatství.

Zajímavosti

Klášter patří řádů benediktinů, jehož zakladatelem byl sv. Benedikt, žijící na přelomu 5. a 6. století v Itálii, kde také sepsal pro mnichy Řeholi. Řád vystihuje heslo: „Modli se a pracuj“.

Od roku 1958 je klášter spolu s kostelem sv. Markéty a s Markétskou zahradou zařazen mezi kulturní památky České republiky. Ke klášteru se váže i jedno nej – nejstarší tradice vaření piva v České republice (pivo Břevnovský Benedict).

V rámci prohlídky můžete navštívit románskou kryptu, barokní baziliku sv. Markéty, interiér barokní prelatury s Tereziánským sálem.

Zavítejte také do Markétské zahrady, barokní zahrady s oranžerií, sadem, dvěma rybníky z 18. století. V dolní části zahrady najdete barokní pavilon Vojtěšku a pramen potoka Brusnice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *