Zámek Dětenice

V jičínském okrese, prakticky na okraji Českého ráje, se nachází ve stejnojmenné obci zámek, který svým návštěvníkům nabízí vskutku autentický zážitek spojený s historií a zároveň středověkým kulinářským uměním, které mohou turisté vyzkoušet v místní dobové krčmě.

Vývoj

První stavbou, jejíž přítomnost byla na místě dnešního zámku písemně doložena, byla gotická tvrz pocházející z roku 1404. První důležitou rekonstrukci tento komplex prodělal koncem 16. století, kdy byly přidány výrazné renesanční prvky. Baroko stavbu pohltilo teprve po změně majitele a zakoupení Dětenic Janem Kristiánem, hrabětem Clam-Gallas. Konečné změny proběhly mezi lety 1762 a 1765, kdy stavitel Zachariáš Fiegert navrhl dnešní podobu objektu. Od té doby na zámku proběhly pouze menší úpravy, mezi ty nejvýznamnější patří pravděpodobně přestavba na přání maltézských rytířů.

index

Co uvidíte?

V dnešní době se mohou návštěvníci těšit na skvěle zachované fresky pocházející z období gotiky, renesance a baroka. V interiérech jsou rovněž patrné vlivy rokoka a klasicismu, jedná se tedy o zámek vskutku bohaté na historické stavební slohy. Turistům se rovněž nabízí pohled na obrazové kolekce, sbírky loveckých trofejí a historických zbraní. Nicméně návštěvníci se nemusí omezovat pouze na zámeckou prohlídku. V zámeckém areálu se každoročně koná řada festivalů a dalších kulturních akcí. Těšit se tak můžete na historické přehlídky nebo noblesní rokokové plesy.

pic

Mezi nejzajímavější části zámeckého komplexu patří zámecká krčma, která si zachovává svůj středověký ráz, a to jak interiérovou výzdobou, tak samotným personálem, který svým vystupováním navozuje správnou středověkou atmosféru. Návštěvníkům je kromě toho k dispozici také místní zámecký pivovar, který v dnešní době funguje jako muzeum.

Ať už plánujete výlet s rodinou nebo s pár přáteli, vězte, že si v zámeckém areálu rozhodně najdete to své.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA